top of page

Acerca de

בריכות שחייה אקולוגיות

בריכת שחיה טבעית נותנת חוויה של מעיין טבעי (לפני שזיהמנו את כל מקורות המים). מימיה צלולים והיא מבוססת על אגן ירוק. מי הבריכה נטולי כימיקלים ונעימים למגע ולשתיה. לפי משרד הבריאות האמריקאי, בשעה שהכלור (ברמתו המותרת) מגן מפני 15% מגורמי המחלות בלבד (!!), מערכת ביולוגית מבוססת, מגינה מפני 85% מהגורמים, וזאת בלי לסכן את בריאותנו עם כלור מסרטן.

עפרה תמונה.png

הבריכות שלנו כבר כיכבו בתקשורת.

גדי סוקניק הראה איך ניתן לייצר בריכת שחייה אקולוגית אמיתית.

הפרוייקטים המוצגים הם רק דוגמאות מתוך מאות פרוייקטים שבוצעו.

בריכות בבתים פרטיים ובמתחמי נופש

bottom of page