top of page

Acerca de

הסרת ניטראט

השימוש העודף בדישון, ובמיוחד חקלאות בעלי החיים, הם הגורם העיקרי לזיהום הכלל עולמי של מי התהום בניטראט (חנקה). הניטראט מחלחל באיטיות למי התהום. רמת ניטראט הגבוהה מ- 10 מג"ל (תקן מי השתיה בישראל הוא 70 מג"ל) מזוהה בספרות המדעית כגורם מסרטן (בעיקר  סרטן המעי הגס, סרטן הערמונית וסרטן השד) וכפוגע במערכת הרביה.

המלחת בארות בניטראט היא בעייה עולמית שלא צפויה להעלם, כיום אנחנו חווים את הזיהום שגרמנו לפני 40-50 שנה ולכן המצב עוד יחמיר.

 

בניגוד למערכות אוסמוזה, איננו מפרידים את הזיהום מהמים בתהליך יקר לנו ולסביבה תוך איבוד אלמנטים חיוניים מהמים אלא מטפלים בו ביעילות גבוהה מאד ובעלות נמוכה בהשוואה לטכנולוגיות אחרות.

 

הטיהור בשיטתנו לא פוגע באיכות הביולוגית והכימית של המים. לאחר פילוט שנמשך 11 שנה בליווי משרד הבריאות, התקבל אישור לטכנולוגיה כבסיס לאספקת מי שתייה. (טיהור אגמים ונחלים)

bottom of page