top of page

Acerca de

טיהור שפכים

עפרה פעילה בתחום בארץ ובעולם.

 

במקסיקו לדוגמא אנחנו בונים מערכות מבוססות צמחי מים לטיפול בשפכים עירוניים, בספרד אנחנו מטפלים בשפכי יקבים ובישראל במגוון פרוייקטים הכוללים טיפול ברכז (אחרי תהליכי אוסמוזה), שפכים של מפעלי כימיקלים, שפכים של רפתות, טיפול בבוצה של מפעלי טיהור נחלים אגמים ושפכים (מט"ש) ועוד.

 

גם כאן אנחנו עושים שימוש באגנים ירוקים שמותאמים לסוג השפכים, כדי להעביר את השפכים דרך המצע הצמחי וכך לקבל מים מטוהרים, בהתאם לשימוש העתידי שמתוכנן למים המטוהרים ולסטנדרט הניקוי המבוקש, ללא שימוש בכימיקלים.

 

סוגי השפכים:

שפכים עירוניים- לחברה ניסיון רב בטיפול בשפכים עירוניים, למשל הפרויקטים הרבים שיישמנו במקסיקו. מערכת הטיהור לא רק מטהרת את השפכים, אלא גם הפכה למוקד הנוי של כל שכונה שבה הוטמעה.

 

שפכים תעשייתיים- פיתחנו מגוון פתרונות לשפכים בערכים גבוהים, רכז מתפיל, שפכים עם ריכוז שומנים גבוה וערכים אורגניים גבוהים. אנו יודעים לטפל גם בערכי ניטראט גבוהים ופנולים.

 

טיפול במים אפורים- אנו בונים מערכות מים אפורים ציבוריות, כמו בבי"ס פורטר באוני' ת"א.

 

רפתות- אנו מטפלים בשפכים של רפתות הן במחלוב (מכון החליבה) והן בבוצת המדרכים, ללא צורך במתקנים מכניים.

 

טיפול בבוצה- אנו מטפלים בבוצה, ומצליחים להוציא ממנה גם מים קפילאריים עד למינרליזציה מלאה.

הפרוייקטים המוצגים הם רק דוגמאות מתוך מאות פרוייקטים שבוצעו.

טיפול בבוצה מטש אילון

רפת שמואלי

רפת צבאים

IMG-20160728-WA0012.jpg

טיפול במים אפורים בבית הספר ללימודי הסביבה

IMG-20160927-WA0007.jpg
bottom of page