top of page

Acerca de

מרכז מידע

במאגר זה תמצאו מאמרים המתעדים מחקרים שלנו, סיפורי מקרה וחומרים עשירים בנושאי טיהור מים בשיטת ה- wetland constructed  שפיתחנו ושיפרנו במשך כ 25 שנים.

P7137847.JPG
111-1168_img_edited.jpg

טיפול בשמנים מינרלים ופנולים על ידי צמחי מים

מערכות מב"ט (מערכת ביולוגית טבעית) תופסות מקום גדל והולך בטיפול בשפכים "קשים" המכילים פנולים והידרוקרבונטים. את הדרך פרצו מחקרים שמומנו על ידי הצבא האמריקאי וחברות הדלק הגדולות לפני 15-10 שנים. היום מעביר הצבא האמריקאי בהדרגה את כל מתקניו למערכות צמחיות, וכך גם החברות טקסקו, של אמוקו, ואחרות.

shmueli_edited.jpg

טיפול בשפכי רפתות בשיטת המב"ט

שפכי רפתות מוכרים בארץ ובעולם כגורם מזהם הדורש התייחסות מיוחדת. לשם כך תוכננה תכנית הרפורמה, שאמורה להיות המנוף להתאמת הענף לדרישות העדכניות של איכות הסביבה. המדינה מקציבה לנושא סכומים גדולים, ומספר לא קטן של רפתות עברו את תהליך ההתאמה בעזרת התמיכה הממשלתית. תכנית הרפורמה עומדת להסתיים השנה, ורפתות רבות אינן קרובות לפתרון.

הוצאת זרחן על ידי WETLANDS CONSTRUCTED

המדענים אינם תמימי דעים ביחס לתופעת התגברות האצות הכחוליות. יש המייחסים זאת בעיקר לתנודות תקופתיות שהיו גם בעבר (אם כי לא באותה העוצמה), אחרים קושרים זאת ישירות לעליה בכמות כלל הזרחן באגם, ומצביעים על הירידה ברמת החנקן (הנותנת עדיפות לכחוליות על הירוקיות), וברמת הזרחן המומס (הנצרך על ידי האצות), כהוכחה לכך שמקור הבעיה הוא בזרחן.

_9343D0EE6F29658B5D37F8C0342780435AF6A3_edited.jpg
יייי_edited.jpg

גם יפה וגם אופה

בשנים האחרונות אנו מוצאים בריכות נוי "ביולוגיות" או אקולוגיות" כמעט בכל פארק או פרוייקט חדש שנבנה. המרכאות באות להראות שלא כל הבריכות אכן עונות לקריטריונים המזכים אותן בשמות התואר הללו, אבל אנו בהחלט בכיוון הנכון. יש רצון למערכות מקיימות, עם טביעת רגל פחמנית חיובית, עם מערכת אקולוגית מאוזנת, מגוון ביולוגי, מקור משיכה ומזון לבעלי חיים, טבע עירוני, וכל המונחים הקשורים באקולוגיה וקיימות.

111-1178_img_edited.jpg

אגנים ירוקים ומרבדי קנים

מוצא האגנים הירוקים ומרבדי הקנים, מהשיטה הנקראת CONSTRUCTED WETLANDS שהיא עצמה ענף של מדע ה- PHYTOREMEDIATION. ענף מדעי זה עוסק בטיהור מים וקרקע על ידי צמחים, והמיקרואורגניזמים הקשורים בהם. ה- CW עוסק בעיקר בטיהור מים, ולעיתים גם בטיפול בבוצה.

bottom of page