top of page

בריכות נוי טבעיות

בריכה טבעית "ביולוגית" או "אקולוגית" היא בריכה השואפת לאיזון בין מרכיביה- לא לסטריליות. היא מבוססת על מערכת טבעית של אגנים ירוקים, אין בה שימוש בכימ קלים, עמידה לטעויות אנוש ופגעי אקלים, קלה לתחזוקה, מאריכה ימים, משתנה עם עונות השנה ושעות היום, מעשירה את המגוון הביולוגי ומושכת בעלי חיים. מימיה איכותיים מאד בכל פרמטר (צלילות, איכות תברואית, וכדומה).

הפרוייקטים המוצגים הם רק דוגמאות מתוך מאות פרוייקטים שבוצעו.

שכונת מגורים בלו

בניין צ'מפיון

הפארק הגדול בפתח תקווה

אמפא יגאל אלון

ביג אשדוד