שבע תחנות

נחל הירקון - שבע תחנות

בגליון יולי 2005  של "מים והשקיה" נותן יונתן רז סקירה על איכות המים הזורמים בירקון. בסקירה זו נראית בבירור הירידה באיכות המים ככל שמתקדמים במורד, כך שבאיזור שבע טחנות האיכות נמוכה ביותר.
ידוע כי מוזרמים אל הנחל מים ממתקני טיהור שפכים באיזור השרון, אך הירידה באיכות במורד הנחל מצביעה על הזרמה של נגר חקלאי ואחר וכן על הזרמות פירטיות, הבאות לידי ביטוי בתנודות חדות של פרמטרים שונים בנחל.
 
שיטת האגנים הירוקים (Constructed Wetlands) מטפלת באופן יעיל, אמין, ידידותי לסביבה, ופשוט לתחזוקה גם במים היוצאים מהמט"ש, וגם במים לאורך האפיק, המתמודד עם זיהומים לא ממוקדים, והזרמות זמניות מסוגים שונים.
 
באתר שבע טחנות נבנתה מערכת אגנים ירוקים של כשני דונם, על מנת להראות התכנות לטיפול במי הנחל בשיטה זו. המערכת תוכננה ונבנתה על ידי עפרה צמחי מים, ומומנה על ידי המשרד לאיכות הסביבה והקרן הקיימת לישראל, בשטח גני יהושע.