צמחי גדה מזדקרים

צמחי גדה מזדקרים
 
 
אירוס לוויגטה
שם עברי אירוס לוויגטה
שם בוטני Iris laevigata
עומק שתילה
גובה
זמן פריחה
ריחני
נשיר
רגישות לקור
תנאי אור

0-15 ס"מ
40 ס"מ
שני גלי פריחה, באביב ובקיץ
לא
כן
לא
צל, חצי צל, שמש

אירוס לוויגטה לבן
שם עברי אירוס לוויגטה לבן
שם בוטני

Iris laevigata 'Snowdrift'

עומק שתילה
גובה
זמן פריחה
ריחני
נשיר
רגישות לקור
תנאי אור

0-15 ס"מ
40 ס"מ
שני גלי פריחה, באביב ובקיץ
לא
כן
לא
צל, חצי צל, שמש

אירוס לואיזינה
שם עברי אירוס לואיזינה
שם בוטני Iris nelsonii
עומק שתילה
גובה
זמן פריחה
ריחני
נשיר
רגישות לקור
תנאי אור

0-50 ס"מ
120 ס"מ
אביב
לא
לא
לא
צל, חצי צל, שמש

אירוס ענף
שם עברי אירוס ענף
שם בוטני Iris pseudacorus
עומק שתילה
גובה
זמן פריחה
ריחני
נשיר
רגישות לקור
תנאי אור
הערות

0-50 ס"מ
120 ס"מ
אביב מוקדם
לא
לא
לא
צל, חצי צל, שמש
ארץ ישראלי

אקורוס גרמינאוס מגוון
שם עברי אקורוס גרמינאוס מגוון
שם בוטני

Acorus gramineus 'Variegatus'

עומק שתילה
גובה
ריחני
נשיר
רגישות לקור
תנאי אור

0-20 ס"מ
30 ס"מ
לא
לא
לא
צל, חצי צל, שמש

אקורוס קלמוס
שם עברי אקורוס קלמוס
שם בוטני Acorus calamus
עומק שתילה
גובה
ריחני
נשיר
רגישות לקור
תנאי אור
הערות

0-30 ס"מ
30 ס"מ
עלווה ריחנית
כן
לא
צל, חצי צל, שמש
צמח מרפא. מופיע גם במופע מגוון

גמא פפירוס
שם עברי גמא פפירוס
שם בוטני Cyperus papyrus
עומק שתילה
גובה
זמן פריחה
ריחני
נשיר
רגישות לקור
תנאי אור

0-45 ס"מ
250 ס"מ
אביב קיץ וסתיו
לא
לא
כן
חצי צל, שמש

גמא פפירוס הספן
שם עברי גמא פפירוס הספן
שם בוטני Cyperus haspan
עומק שתילה
גובה
זמן פריחה
ריחני
נשיר
רגישות לקור
תנאי אור
הערות

0-30 ס"מ
50 ס"מ
אביב, קיץ
לא
מותנה
כן
חצי צל, שמש
מתאים גם לכדים

גמא הירקון
שם עברי גמא הירקון
שם בוטני Cyperus
עומק שתילה
גובה
זמן פריחה
ריחני
נשיר
רגישות לקור
תנאי אור
הערות

10-40 ס"מ
150 ס"מ
אביב, קיץ
לא
מותנה
לא
חצי צל, שמש
צמח ארץ ישראלי בסכנת הכחדה

גמא צפוף
שם עברי גמא צפוף
שם בוטני Cyperus alopecuroides
עומק שתילה
גובה
זמן פריחה
ריחני
נשיר
רגישות לקור
תנאי אור
הערות

0-20 ס"מ
100 ס"מ
קיץ
לא
מותנה
כן
שמש
עלים חדים וחותכים

בת קלה אתיופית
שם עברי בת קלה אתיופית
שם בוטני Zantedeschia aethiopica
עומק שתילה
גובה
זמן פריחה
ריחני
נשיר
רגישות לקור
תנאי אור

0-50 ס"מ
60 ס"מ
אביב, סתיו וחורף
לא
לא
לא
חצי צל

טליה דלבטה
שם עברי טליה דלבטה
שם בוטני Thalia dealbata
עומק שתילה
גובה
זמן פריחה
ריחני
נשיר
רגישות לקור
תנאי אור

10-40 ס"מ
150 ס"מ
קיץ
לא
מותנה
לא
חצי צל, שמש

כף צפרדע אזמלנית
שם עברי כף צפרדע אזמלנית
שם בוטני Alisma plantago-aquatica
עומק שתילה
גובה
זמן פריחה
ריחני
נשיר
רגישות לקור
תנאי אור

0-25 ס"מ
40 ס"מ
קיץ
לא
כן
לא
צל, חצי צל, שמש

אגמון הנחלים
שם עברי אגמון הנחלים
שם בוטני

 Scirpus lacustris

עומק שתילה
גובה
זמן פריחה
ריחני
נשיר
רגישות לקור
תנאי אור
הערות

30-60 ס"מ
150 ס"מ
כל השנה. פריחה מועצמת באביב -קיץ
לא
לא
לא
שמש, חצי צל
צמח ארץ ישראלי

סירפוס (אגמון) סרנואוס
שם עברי סירפוס (אגמון) סרנואוס
שם בוטני Scirpus cernuus
עומק שתילה
גובה
זמן פריחה
ריחני
נשיר
רגישות לקור
תנאי אור

0-10 ס"מ
20 ס"מ
קיץ
לא
לא
לא
חצי צל, שמש

אלאוכריס ג'ניקולטה
שם עברי אלאוכריס ג'ניקולטה
שם בוטני Eleocharis geniculata
עומק שתילה
גובה
זמן פריחה
ריחני
נשיר
רגישות לקור
תנאי אור

0-20 ס"מ
40 ס"מ
קיץ
לא
לא
לא
חצי צל, שמש

בוציץ סוככני
שם עברי בוציץ סוככני
שם בוטני Butomus umbellatus
עומק שתילה
גובה
זמן פריחה
ריחני
נשיר
רגישות לקור
תנאי אור
הערות

15-40 ס"מ
60 ס"מ
אביב קיץ וסתיו, בגלים
לא
כן
לא
חצי צל, שמש
ארץ ישראלי, מתאים גם לכדים.

גמא אוסטרלי
שם עברי גמא אוסטרלי
שם בוטני Cyperus gymnocaulos
עומק שתילה
גובה
זמן פריחה
ריחני
נשיר
רגישות לקור
תנאי אור

0-25 ס"מ
80 ס"מ
אביב ,קיץ
לא
מותנה
כן
חצי צל, שמש

כדורן
שם עברי כדורן
שם בוטני Sparganium erectum
עומק שתילה
גובה
זמן פריחה
ריחני
נשיר
רגישות לקור
תנאי אור
הערות

10-40 ס"מ
120 ס"מ
קיץ
לא
לא
לא
צל, שמש
צמח ארץ ישראלי

כנת מים
שם עברי כנת מים
שם בוטני Canna
עומק שתילה
גובה
זמן פריחה
ריחני
נשיר
רגישות לקור
תנאי אור
הערות

0-40 ס"מ
120 ס"מ
קיץ, סתיו
לא
מותנה
כן
חצי צל, שמש
מופיע בצהוב, ורוד וכתום

כנה הודית
שם עברי כנה הודית
שם בוטני Canna indica

עומק שתילה
גובה
זמן פריחה
ריחני
נשיר
רגישות לקור
תנאי אור
הערה

0-40 ס"מ
120 ס"מ
קיץ, סתיו
לא
מותנה
כן
חצי צל, שמש
קיימים זנים בוטנים שונים בצבעי פריחה ועלווה שונים

סמר אלפיגנוס
שם עברי סמר אלפיגנוס 
שם בוטני Juncus alpigenus
עומק שתילה
גובה
ריחני
נשיר
רגישות לקור
תנאי אור

10-25 ס"מ
50 ס"מ
לא
לא
לא
שמש

סמר אפוסוס
שם עברי סמר אפוסוס 
שם בוטני Juncus effusus
עומק שתילה
גובה
ריחני
נשיר
רגישות לקור
תנאי אור

10-25 ס"מ
50 ס"מ
לא
לא
לא
שמש

סמר חד
שם עברי סמר חד
שם בוטני Juncus acutus
עומק שתילה
גובה
זמן פריחה
ריחני
נשיר
רגישות לקור
תנאי אור
הערות

5-30 ס"מ
80 ס"מ
קיץ
לא
לא
לא
חצי צל, שמש
עמיד למליחות

סמר ימי
שם עברי סמר ימי
שם בוטני Juncus maritimus
עומק שתילה
גובה
זמן פריחה
ריחני
נשיר
רגישות לקור
תנאי אור
הערות

5-30 ס"מ
80 ס"מ
קיץ
לא
לא
לא
חצי צל, שמש
עמיד למליחות

סמר מסולסל
שם עברי סמר מסולסל
שם בוטני

Juncus effusus 'Spiralis'

עומק שתילה
גובה
ריחני
נשיר
רגישות לקור
תנאי אור
הערות

0-15 ס"מ
30 ס"מ
לא
לא
לא
שמש
מתאים כפריט פיסולי בודד

כריך מגוון
שם עברי כריך מגוון
שם בוטני

Carex 'Variegata'

עומק שתילה
גובה
זמן פריחה
ריחני
נשיר
רגישות לקור
תנאי אור

5-25 ס"מ
40 ס"מ
קיץ
לא
לא
לא
חצי צל, שמש

עב קנה מגוון
שם עברי עב קנה מגוון
שם בוטני

Arundo donax ‘'Variegata’

עומק שתילה
גובה
זמן פריחה
ריחני
נשיר
רגישות לקור
תנאי אור
הערות

10-40 ס"מ
180 ס"מ
קיץ
לא
לא
לא
חצי צל, שמש
פחות אגרסיבי מהעב קנה המקומי

ספרטינה
שם עברי ספרטינה
שם בוטני Spartina
עומק שתילה
גובה
זמן פריחה
ריחני
נשיר
רגישות לקור
תנאי אור

10-25 ס"מ
50 ס"מ
קיץ
לא
לא
לא
חצי צל, שמש

קנה אירופי
שם עברי קנה אירופי
שם בוטני Phragmites australis
עומק שתילה
גובה
זמן פריחה
ריחני
נשיר
רגישות לקור
תנאי אור
הערות

0-30 ס"מ
100 ס"מ
קיץ
לא
מותנה
לא
חצי צל, שמש
פחות אגרסיבי מהקנה הארץ ישראלי

קנה אירופי מגוון
שם עברי קנה אירופי מגוון
שם בוטני

Phragmites australis 'Variegatus'

עומק שתילה
גובה
זמן פריחה
ריחני
נשיר
רגישות לקור
תנאי אור
הערות

0-30 ס"מ
120 ס"מ
קיץ
לא
מותנה
לא
חצי צל, שמש
פחות אגרסיבי מהקנה הארץ ישראלי

אוזן הדב
שם עברי אוזן הדב
שם בוטני Colocasia
עומק שתילה
גובה
זמן פריחה
ריחני
נשיר
רגישות לקור
תנאי אור
הערות

0-30 ס"מ
90 ס"מ
אביב ,קיץ
לא
מותנה
כן
חצי צל, שמש
מתאים גם לכדים

סגיטריה גרמינאה
שם עברי סגיטריה גרמינאה
שם בוטני Sagittaria graminea
עומק שתילה
גובה
זמן פריחה
ריחני
נשיר
רגישות לקור
תנאי אור
הערות

10-50 ס"מ
30 ס"מ
קיץ
לא
לא
לא
צל, חצי צל
בחורף מופע העלווה משתנה לעלים טבולים בצורת דשא

סוף מצוי
שם עברי סוף מצוי
שם בוטני Typha angustifolia
עומק שתילה
גובה
זמן פריחה
ריחני
נשיר
רגישות לקור
תנאי אור
הערות

5-50 ס"מ
250 ס"מ
קיץ
לא
לא
לא
חצי צל, שמש
שתלטן, לא מומלץ לבריכות קטנות

פונטדריה לנסאולטה
שם עברי פונטדריה לנסאולטה
שם בוטני Pontederia lanceolata
עומק שתילה
גובה
זמן פריחה
ריחני
נשיר
רגישות לקור
תנאי אור

10-60 ס"מ
120 ס"מ
אביב, קיץ וסתיו
לא
מותנה
לא
צל, חצי צל, שמש

רואליה בריטית
שם עברי רואליה בריטית
שם בוטני Ruellia simplex
עומק שתילה
גובה
זמן פריחה
ריחני
נשיר
רגישות לקור
תנאי אור

0-15 ס"מ
110 ס"מ
אביב, קיץ
לא
מותנה
לא
חצי צל, שמש

אלפיניה
שם עברי אלפיניה הדורה
שם בוטני Alpinia Zerumbet
עומק שתילה
גובה
זמן פריחה
ריחני
נשיר
רגישות לקור
תנאי אור

0 ס"מ
3 מטר
אביב, קיץ
לא
לא
כן
צל, חצי צל