טיפול בשמנים מינרלים ופנולים על ידי צמחי מים

 מערכות מב"ט (מערכת ביולוגית טבעית) תופסות מקום גדל והולך בטיפול בשפכים "קשים" המכילים פנולים והידרוקרבונטים. את הדרך פרצו מחקרים שמומנו על ידי הצבא האמריקאי וחברות הדלק הגדולות לפני 10-15 שנים. היום מעביר הצבא האמריקאי בהדרגה את כל מתקניו למערכות צמחיות, וכך גם החברות  טקסקו, של אמוקו, ואחרות.
ניתן לשער שהצורך לרצות את הממסד והקהילה משפיע על הבחירה, אך בעיקר פועלים כאן נימוקים טכניים וכלכליים. המערכות הצמחיות מוכיחות עצמן כמערכות אמינות, יעילות וזולות גם בהקמה, ובעיקר בתחזוקה, המהווה עקב אכילס כמעט תמיד. מערכות המב"ט מסוגלות לספוג תנודות חריפות, ולתפקד במשך שנים ללא התערבות אנושית.
 
בארץ נבנו על ידי "עפרה צמחי מים" מספר מערכות לתחנות דלק, ושתי מערכות לחיל האוויר המטפלות בשפכי סדנאות מנועים, ואיזורי שטיפת רכבים. התוצאות מדברות בעד עצמן. לא רק שהמערכות עומדות בתנאים הקשים ומספקות אחוז הורדה גבוה של הפרמטרים הנדרשים ע"י משרד הבריאות, אלא הן מספקות גם הורדה משמעותית של משתנים שאינם נדרשים בד"כ כמו קוליפרמים, ללא הכלרה.
 
אם נבחן שתי מערכות בבסיס חיל אוויר:
 
בדיקה
שטיפת רכבים
סדנא
 
כניסה
יציאה
אחוז הורדה
כניסה
יציאה
אחוז הורדה
צח"ב
280
10
96.4
460
23
95
מוצקים מרחפים
1020
10
99
210
10
95.2
מוליכות חשמלית
1.6
0.9
43.8
1.1
1.1
---
דטרגנטים
2.8
0.2
92.8
5.8
0.8
86.2
נתרן
59
38
35.6
91
31
65.9
בורון
0.53
0.14
73.6
4.52
3.6
20.3
שמן מינרלי
83
10>
87.9<
14
10>
28.6<
 
בתחנת הדלק דבירה של אלון דור, נבנתה בשנת 2002 מערכת כוללת המטפלת בתשטיפים + שפכים סניטרים. המערכת תוכננה לקבל עד 4 מ"ק יומי. בפועל היא מקבלת בסביבות 6 מ"ק. בימים אלה מורחבת התחנה באופן משמעותי, ועימה נבנית תוספת מתאימה למערכת המב"ט. בכל שנות קיומה של המערכת היא מנוטרת באופן קבוע, ומעולם לא נתקבלה תוצאה חריגה, למעט יוצא דופן אחד: בפסח 2005. בחג זה נספרו מעל 2,000 מבקרים ביום. בשל העומס הכבד נעשה ניטור בתום החג. המערכת עמדה במעמסה בכבוד, ולא רק שלא התמוטטה, אלא ייצרה מים באיכות טובה. הנתון היחיד שחרג מעט מהתקן הוא הצח"ב שעמד על 39 מג"ל.
 
נתוני המערכת:
 
בדיקה
כניסה
יציאה
אחוז הורדה
צח"ב
450
15
96.7
צח"כ
728
66
90.9
מוצקים מרחפים
210
5>
95.3<
קוליפורמים צואתיים
140000
700
99.5
 
 
 
 
 
המים היוצאים ממערכות המב"ט בתחנות הדלק מאושרים ע"י משרד הבריאות ומופנים להשקיה.
המערכות אינן דורשות פעילות כלשהי מצד אנשי התחנה, והן מהוות כתם ירוק, התורם ליופיה של התחנה.