משאבות

AquaMax

AquaMax

מק"ט פריט
57380 Aquamax 2000 
AquaMax Eco

AquaMax Eco

מק"ט פריט
50071
50072
50073
51086
51092
51096
51099
51102
Aquamax Eco 3500
Aquamax Eco 5500
Aquamax Eco 8500
Aquamax Eco Classic 2500
Aquamax Eco Classic 3500
Aquamax Eco Classic 5500
Aquamax Eco Classic 8500
Aquamax Eco Classic 11500
חדש!
חדש!
חדש!
חדש!
חדש!

AquaMax Eco Premium

AquaMax Eco Premium

מק"ט פריט
50734
50736
50740
50742
50745
50730
50382
Aquamax Eco premium 4000
Aquamax Eco premium 6000
Aquamax Eco premium 8000
Aquamax Eco premium 12000
Aquamax Eco premium 16000
Aquamax Eco premium 6000/12v
Aquamax Eco premium 12000/12v

 
 

AquaMax Dry

AquaMax Dry

מק"ט פריט
50393
50066
50068
Aquamax 6000 Dry
Aquamax 8000 Dry
Aquamax 14000 Dry

 

AquaMax Eco Twin

AquaMax Eco Twin

מק"ט פריט
50708
50710
AquaMax Eco Twin 20000
AquaMax Eco Twin 30000

לשעבר Promax 20.000
לשעבר Promax 30.000

AquaMax Gravity Eco

AquaMax Gravity Eco

מק"ט פריט
57091
57092
57093
Aquamax gravity eco 10000
Aquamax gravity eco 15000
Aquamax gravity eco 20000

לשעבר optimax
לשעבר optimax לשעבר optimax

AquaMax Expert

AquaMax Expert

מק"ט פריט
56873
56874
56875
Aquamax expert 20.000
Aquamax expert 30.000
Aquamax expert 40.000

לשעבר profimax
לשעבר profimax
לשעבר profimax