יריעות

AlfaFol

AlfaFol

יריעות PVC

מק"ט פריט
37205
37206
37207
53620
51281
51282
52150
55190
55191
53622
51294
37169
37170
Alfafol Olivegreen 1,0 / 4,0 x 25 m
Alfafol Olivegreen 1,0 / 6,0 x 25 m
Alfafol Olivegreen 1,0 / 8,0 x 25 m
Alfafol 0,5 / 2,0 x 50 m
Alfafol 0,5 / 4,0 x 25 m
Alfafol 0,5 / 6,0 x 25 m
Alfafol 0,5 / 8,0 x 25 m
Alfafol 1,0 / 10 x 20 m
Alfafol 1,0 / 12 x 15 m
Alfafol 1,0 / 2,0 x 50 m
Alfafol 1,0 / 4,0 x 25 m
Alfafol 1,0 / 6,0 x 25 m
Alfafol 1,0 / 8,0 x 25 m

ירוק זית
ירוק זית
ירוק זית

 

 

 

 

OaseFol

OaseFol

יריעות גומי

מק"ט פריט
36906
36910
36912
36270
36271
36272
Oasefol 1,0 / 12,2 x 30,5m - EPDM
Oasefol 1,0 / 15,25 x 30,5m - EPDM
Oasefol 1,0 / 15,25 x 61m - EPDM
Oasefol 1,0 / 4 x 25 m - EPDM
Oasefol 1,0 / 6 x 25 m - EPDM
Oasefol 1,0 / 8 x 20 m - EPDMעזרים

מק"ט פריט
36862
36861
57149
57148
37246
37252
37254
37255
37256
37247
37249
57464
57465
57467
57470
57471
57473
57474
PVC Liner Glue 1000ml OASE דבק
PVC Liner Glue 250ml OASE דבק
Fixofol 6 m on a roll EPDM גליל דבק ליריעת
EPDM Fix (unifix+) דבק
SWIMFOL Classic
SWIMFOL Liner Connection DA 50 מעבר יריעה
SWIMFOL Liner Transition DA 50 מעבר יריעה
SWIMFOL Liner Transition DA 63 מעבר יריעה
SWIMFOL KG Liner Transition DN 100 מעבר יריעה
SWIMFOL Stop 1,65 x 20 m יריעה מונעת החלקה
SWIMPOND Liner Plate
Cable transition 7/100 T מעבר חשמל
Cable transition 12/100 T מעבר חשמל
Concrete part 100 T מעבר בטון
Cable transition 4/70 T מעבר חשמל
Concrete part 70 T מעבר בטון
Liner clamping flange 70 T KD  פלנג'
Liner clamping flange 100 T KD  פלנג'