צנרת

צנרת שרשורית

מק"ט פריט
36500
37178
37177
37176
37175
Spriral Hose black 2" (20m)
Spriral Hose black 1 1/2" (25m)
Spiral Hose black 1 1/4" (25m)
Spiral Hose black 1" (25m)
Spiral Hose black 3/4" (25m)
אביזרי צנרת

מק"ט פריט
51206
51207
51208
55690
55362
55361
55360
56630
37159
37101
37158
56668
56630
37122
37123
57154
Hose clamp 1/2"-3/4" (5x2pcs.) באנד
Hose Clamp 3/4"-1" (5x2 pcs.) באנד
Hose clamp 11/4"-11/2" (5x2 pcs.)באנד
Hose clamp 11/2"-2" (5x2 pcs.)באנד
Multistage Hose Tail 1/2" מחבר רב דרגתי
Mulitstage Hose Tail 1" מחבר רב דרגתי
Multi Stage Hose Tail 1 1/2" מחבר רב דרגתי
Flow regulator 1 1/2" ווסת זרימה
Mulit WD 1" מפלג זרימה
Multi WD 1/2" מפלג זרימה
Multi WD 3/4" מפלג זרימה
Y-Distributor 1 1/2" adjustable ממפצל זרימה
Flow Controller 1 ½ " ווסת זרימה
Sealing sleeve TT 1/2" שרוול איטום
Sealing sleeve TT 3/4" שרוול איטום
Tradux מעבר יריעה למים וחשמל