מזרקות ומשאבות מזרקה

Jumping Jet Rainbow Star

Jumping Jet Rainbow Star

מק"ט פריט
50052
50053
JJ Rainbow Star Set
JJ Rainbow Star Add-on Set
 

Water Entertainment

מק"ט פריט

50191
50214
50240
50187

Water Jet Lightning
Water Starlet
Water Trio
Water Quintet

 

Air Flo LM

Air Flo LM

מק"ט פריט
50183
50185
Air Flo LM 1,5 kW 230 Volt
Air Flo LM 4 kW 400 Volt
 

 

PondoVario

PondoVario

מק"ט פריט
57122
57123
57124
Pondovario 1000
Pondovario 1500
Pondovario 2500


Aquarius Universal

Aquarius Universal

מק"ט פריט
56870
56871
56872
Aquarius universal 21000
Aquarius universal 27000
Aquarius universal 40000
לשעבר Profinaut 21
לשעבר Profinaut 27
לשעבר Profinaut 40
Pond-Jet

Pond-Jet

מזרקות צפות

מק"ט פריט
57083
57075
Illumination Set Pond Jet Classic 70
Pond-Jet-Floating Fountain Classic 70

 

ראשי מזרקה

מק"ט פריט
50883
52318
50982
50984
50987
50940
52319
50766
Lava 20-5 K
Lava 36-10 K
Schaumsprudler 22-5k
Schaumsprudler 35-10 E
Schaumsprudler 55-15 E
Vulkan 31-1,5K
Vulkan 37-2,5K
Vulkan 43-3 silver

 
Lava

Lava

Schaumsprudler

Schaumsprudler

Vulkan

Vulkan