ניקיון

רשתות

מק"ט פריט
36297
36298
36299
36300
רשת אצות גדולה טלסקופית Algae Net large
רשת אצות קטנה Algae Net Small
רשת דגים גדולה טלסקופית Fish Net Large
רשת דגים קטנה Fish Net Smallשואבי רפש

מק"ט פריט
50388
50754
50529
Pondovac 4
Pondomatic
Pondvac classic
 
Pondovac 4

Pondovac 4

Pondomatic

Pondomatic

Pondovac Classic

Pondovac Classic