חומרים ביולוגים לבריכה

חומרים ביולוגיים לבריכה

מק"ט פריט הערות
50542
50544
50545
50546
50548
50549
50551
50552
50553
50554
50555
50569
50559
50560
50561
50562
50570
50571
53759
54049
57477
36981
AquaActiv AlGo Universal 500 ml
AquaActiv AlGo Universal 1,25 l
AquaActiv AlGo Universal 5
AquaActiv AlGo Direct 500 g
AquaActiv AlGo Direct 1,25 kg
AquaActiv AlGo Direct 5 kg
AquaActiv AlGo Protect 500 g
PondClear 500 ml
PondClear Export 500 ml
PondClear 1,25 l
PondClear 5 l
Aquamed safe care
OxyPlus 500 ml
AquaActiv SediFree 500 g
AquaActiv SediFree 5 kg
AquaActiv BioKick fresh 500ml
QuickSticks 6in1
Wateranalysis Expert-Set
Aquahumin
Pondlith 2500
Phosless
Phosless
טיפול מונע לכל סוגי האצה
טיפול מונע לכל סוגי האצה
טיפול מונע לכל סוגי האצה
טיפול מיידי באצה חוטית
טיפול מיידי באצה חוטית
טיפול מיידי באצה חוטית
מניעת אצה ממשטחים (קירות, סלעים וכדומה)
מצליל מים
מצליל מים
מצליל מים
מצליל מים
והגנה על הדגים בקטריה למים חדשים
מייצב חמצן
מסיר אובך ומשקעים
מסיר אובך ומשקעים
בקטריה לפילטרים\מים חדשים
בדיקת מים מהירה
ערכת בדיקה למים
ומרכך מים PH כבול מיוחד, מייצב ביולוגי, מוריד
לטיפול בכל צורני החנקן למשך 125 יום
סופח גופרית, זרחן ומתכות כבדות מילוי לגלילים של חומר
גלילים, סופח גופרית, זרחן ומתכות כבדות