עזרים

סלסלות שתילה

סלסלות שתילה

מק"ט פריט
52630
52632
53754
52631
52633
53755
54313
53756
54318
36296
קוטר Planter R 13
קוטר Planter R 22
סמ"ר Planter V 11
סמ"ר Planter V 19
סמ"ר Planter V 23
סמ"ר Planter V 28
סמ"ר Planter V 35 
45/18 ס"מ Planter Oval 45
לנימפאות - קוטר Planter R 40
מחזיק צמחי גדה

עזרים

מק"ט פריט
51335
51334
55448
37234
קופסאת חיבור חשמל טבולה Underwater Cable Junction UKK 1 K
קופסאת חיבור חשמל טבולה Underwater Cable Junction UKK 3 T
פליטה הארכה לערכת Extension discharge kit Pondovac 3
תומך לאלמנט מזרקה Support element U-base