צמחים צפים

צמחים צפים אינם מתאימים לשיוט חופשי בבריכה אלא יש להגבילם לאיזור מסוים, רצוי רדוד. יעילים מאוד כצמחי כינון ומעדיפים חצי צל, השורשים נותנים מסתור לדגיגים. להוציא האזולה, אלה צמחים עונתיים ברוב אזורי הארץ.
 
 
חסת מים
שם עברי חסת מים
שם בוטני Pistia stratiotes
עומק שתילה
קוטר
זמן פריחה
ריחני
נשיר
רגישות לקור
תנאי אור
הערות

צמח צף 
20 ס"מ
קיץ 
לא
עונתי
לא
שמש, חצי צל, צל
שתלטן, דורש מים עשירים במזון, אינו עובר חורף בד"כ

אזולה קרולינינה
שם עברי אזולה קרולינינה
שם בוטני Azolla caroliniana
עומק שתילה
גובה 
ריחני
נשיר
רגישות לקור
תנאי אור
הערות

צמח צף 
1-2 ס"מ
לא
לא
לא
חצי צל, שמש
צמח שלטתן שכדאי לשים בגיגית נפרדת ולא בבריכה. בחורף הופך אדום

סלויניה נתנס
שם עברי סלויניה נתנס
שם בוטני Salvinia natans
עומק שתילה
גובה 
ריחני
נשיר
רגישות לקור
תנאי אור
הערות

צמח צף 
2-5 ס"מ 
לא
מותנה
כן
חצי צל, צל, שמש
צמח שלטתן שכדאי לשים בגיגית נפרדת ולא בבריכה

יקינטון המים
שם עברי יקינטון המים
שם בוטני Eichhornia crassipes
עומק שתילה
גובה 
זמן פריחה
ריחני
נשיר
רגישות לקור
תנאי אור
הערות

צמח צף 
10-20 ס"מ
קיץ 
לא
עונתי
כן
חצי צל, שמש
צמח שלטתן שכדאי לשים בגיגית נפרדת ולא בבריכה