מחקרים שהוצגו בכנסים

מחקרים שהוצגו בכנסים בנושא מערכות WETLAND לטיפול בזיהום מים, בשנת 2000:

הוצאת פתוגנים על ידי מערכות CW) COSTRUCTED WETLANDS)
 • הוצאת אורגניזמים מיקרו ביולוגים במערכות CW
 • הוצאת Helminthic eggs ו- Protozoa cysts ממתקן לטיפול בשפכים עירוניים  באקלים מדברי
 • תפוצה והסרה של קוליפורמים צואתיים במערכת CW באוגנדה
 • טרף של פרוטוזון כמכניזם להסרת קריפטוספורידיום משפכים במערכות CW
 • תפוצה והורדה של קולי צואתי במתקן הטיהור נקיוובו בקמפלה, אוגנדה
 • דינמיקה בקטריאלית במערכת Subsurface
מערכות CWלטיפול בשפכים תעשייתיים ומזהמים מיוחדים
 • סקירת השימושים ב - CW לטיהור שפכים תעשייתיים
 • CW בתעשיה הכימית - ספור הצלחה סביבתי וחינוכי
 • הוצאת בורון על ידי ספיחת צמחים במי השפכים של מקסיקו סיטי

הוצאת אורגניזמים מיקרו ביולוגים במערכות CW

Hegendorf, Diehl, Feuepfell, Hummel, and Szewzyzk
 
המחקר בודק הוצאה של פתוגנים על ידי מערכות CW המטפלות בשפכים עירוניים.
נבדקו שתי מערכות Subsurface וותיקות עם סוגי זרימה וסוגי מצעים שונים, שנמצאו משפיעים מאד על התוצאות
נבדקה הימצאותם של הפתוגנים הבאים:
 • E. coli, fecal coliform
 • Fecal streptoccocci
 • Salamonella
 • Compylobacteria
 • Enterpathogenic E. coli
 • Yersinia
 • Cryptosporidia
 • Giaridia
 • Clostridium
 
סה"כ ההורדה הממוצעת היתה 99.999%, כאשר נמצאה שונות גדולה בין סוגי המיקרואורגניזמים השונים, אך חשוב לציין את היעילות הרבה בהוצאת ה- Cryptosporidia שאינו מגיב להכלרה. החוקרים מציינים שתוצאות מחקרם נמצא בהתאמה גבוהה עם ממצאים קודמים של הסוכנות הפדרלית הגרמנית לאיכות הסביבה.

הוצאת Helminthic eggs ו- Protozoa cysts ממתקן לטיפול בשפכים עירוניים באקלים מדברי

Mandi, Albissi, Amahamid, and Bouhoum
 
המחקר בודק את יכולתם של שני צמחים מקומיים  בהסרת טפילי קיבה במתקן טיהור השפכים של מרקש.
מתקן זה עובד עם זמן שהיה קצר באופן קיצוני (ממספר שעות ועד מספר דקות!) ולמרות זאת נמצאה הוצאה טובה מאד של טפילים.
 • Heleminthic eggs הוצאו באופן מלא (100%)
 • Protozoa    99.8%
 
נסיונות בהעמקה של המצע המושרש ו/או הארכת זמן השהיה הביאו להוצאה מוחלטת של כל הטפילים.
שונות רבה נמצאה בין התוצאות של שני הצמחים.

תפוצה והסרה של קוליפורמים צואתיים במערכת CW באוגנדה

Okurut and Bruggen
 
נמדדה תפוצת הקוליפורמים בבריכות המערכת השתולות בשני צמחים מקומיים  שמערכת השורשים שלהם אינה עמוקה במיוחד. המדידות נעשו במצעים הקרובים לבתי השורשים, ובאיזורי מצע ללא שורשים. נמצא שבאיזור בית השורשים ישנה הסרה כמעט מלאה, ואלו באיזורים ללא שורשים נמצאה תפוצה רחבה של קוליפורמים.
תוצאת המערכת כולה, על כל איזוריה היא הורדה  ל- 10,000fcu/100ml .
באיזור נפרד, הוזרמו המים בבריכות קטנות יותר, עם מגע טוב עם מערכת השורשים, ושם התוצאה היתה 2000fcu/100ml.
בסה"כ ההורדה במערכת הגדולה, בזמן שהיה של 6 ימים,  היתה של 99.99% והתוצאה עומדת בדרישות התקן האוגנדי.

טרף של פרוטוזון כמכניזם להסרת קריפטוספורידיום משפכים במערכות CW

Stott, May, Matsushita and Warren
 
אחר שטפיל הקריפטוספורידיום אינו נפגע ממערכות הכלרה, ומאחר שחדירת מי שפכים למקורות המים בבריטניה גרמה להתפרצות של טפיל זה באותם מקורות, הדרכים להסרתו מעוררות עניין רב בבריטניה. היום ידוע שטפיל זה מושמד במערכות CW , אך מנגנון ההשמדה אינו ברור. מחקר זה מנסה לברר מהו מנגנון זה.
במעבדה נבדקו שיירי הטפיל  המעוכלים למחצה על ידי מיקרואורגניזמים המצויים במערכות CW. נבחנו מספר מיקרואורגניזמים המצויים דרך קבע במערכות CW , ואלה נחשפו לכמויות גדולות של קריפטוספורידיום. נמצא ש P. Caudatum במיוחד, מצטיין בצריכה של הטפיל.

תפוצה והורדה של קולי צואתי במתקן הטיהור נקיוובו בקמפלה, אוגנדה

Kansiime and Bruggen
 
מתקן נקיוובו מטהר את שפכי הבירה קמפלה זה 35 שנה, ומאופיין בצמחים מקומיים. זהו פתרון מבוקש אופיני למדינות מתפתחות הזקוקות לפתרון זול, פשוט לתחזוקה ואמין לבעיית השפכים והטיפול בפתוגנים.
התהליכים המתקיימים במערכות CW להסרת פתוגנים הם :שיקוע, אגרגציה, פגיעה מחומרים המופרשים על ידי הצמחים וטרף.
המערכת בנויה מהחומרים הטבעיים של האיזור (אין מצעים מיוחדים וכד), ומהצמחים הגדלים באופן טבעי. היא מקבלת ביוב גולמי ומי שטפונות, והמים נשפכים לאגם ויקטוריה, לא הרחק ממקור המים של העיר קמפלה.
תוצאות המחקר הראו עדיפות משמעותית לאחד הצמחים בסילוק פתוגנים, אך התוצאה הכוללת של המערכת על כל חלקיה (סילוק של 91%), עדיין הותירה כמות גדולה מדי של קוליפורמים שנשפכו לאגם. למרבה המזל, באיזור השאיבה (המרוחק כ – 4 ק"מ בלבד) נמצאו מספרים נמוכים ביותר.